ملاقات فرماندار از جانبازان ضایع نخاعی
ملاقات فرماندار از جانبازان ضایع نخاعی
شنبه 10 مرداد 1394
ملاقات فرماندار از جانبازان ضایع نخاعی
بازدید فرماندار از آموزشگاه فنی و حرفه ای
بازدید فرماندار از آموزشگاه فنی و حرفه ای
شنبه 10 مرداد 1394
بازدید فرماندار از آموزشگاه فنی و حرفه ای
بازدید فرماندار ازتصفیه خانه درونکلا
بازدید فرماندار ازتصفیه خانه درونکلا
شنبه 10 مرداد 1394
بازدید فرماندار ازتصفیه خانه درونکلا
بازدید فرماندار بابل از نمایشگاه آموزش مهارت اشتغال
بازدید فرماندار بابل از نمایشگاه آموزش مهارت اشتغال
شنبه 10 مرداد 1394
بازدید فرماندار بابل از نمایشگاه آموزش مهارت اشتغال
بازدید فرماندار از کشتارگاه صنعتی بند پی غرب
بازدید فرماندار از کشتارگاه صنعتی بند پی غرب
شنبه 10 مرداد 1394
بازدید فرماندار از کشتارگاه صنعتی بند پی غرب
ملاقات فرماندار با امام جمعه بابلکنار
ملاقات فرماندار با امام جمعه بابلکنار
شنبه 10 مرداد 1394
ملاقات فرماندار با امام جمعه بابلکنار
ملاقات فرماندار بابل با امام جمعه بند پی غرب
ملاقات فرماندار بابل با امام جمعه بند پی غرب
شنبه 10 مرداد 1394
ملاقات فرماندار بابل با امام جمعه بند پی غرب
معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 1570298 227879 2.261719 ITShomal.com