گزارش تصویری:
آغاز سرشماری حضوری عمومی نفوس ومسکن شهرستان بابل در سال95
پنجشنبه 29 مهر 1395
آغاز سرشماری حضوری عمومی نفوس ومسکن شهرستان بابل در سال95
گزارش تصویری:
برگزاری ملاقات عمومی فرماندار بابل با شهروندان محترم این شهرستان
پنجشنبه 29 مهر 1395
برگزاری ملاقات عمومی فرماندار بابل با شهروندان محترم این شهرستان
گزارش تصویری:
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بابل
پنجشنبه 29 مهر 1395
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بابل
گزارش تصویری:
زنگ آغاز سرشماری نفوس ومسکن حضوری در دبیرستان نمونه دولتی شهید اصفهانی شهرستان بابل توسط فرماندار ویژه این شهرستان و مسئولین شهرستانی نواخته شد
پنجشنبه 29 مهر 1395
زنگ آغاز سرشماری نفوس ومسکن حضوری در دبیرستان نمونه دولتی شهید اصفهانی شهرستان بابل توسط فرماندار ویژه این شهرستان و مسئولین شهرستانی نواخته شد
گزارش تصویری:
افتتاح طرح آمارگیری حضوری سرشماری نفوس ومسکن شهرستان بابل
پنجشنبه 29 مهر 1395
افتتاح طرح آمارگیری حضوری سرشماری نفوس ومسکن شهرستان بابل
گزارش تصویری:
برگزاری جلسه شورای سالمندان در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان بابل
سه شنبه 27 مهر 1395
برگزاری جلسه شورای سالمندان در سالن اجتماعات  فرمانداری ویژه شهرستان بابل
گزارش تصویری:
بازدیدفرمانداربابل از ستاد سرشماری نفوس ومسکن این شهرستان
سه شنبه 27 مهر 1395
بازدیدفرمانداربابل از ستاد سرشماری نفوس ومسکن این شهرستان
محمدتقی عباسپور معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان بابل
Portal Administration 2356359 317883 1.203125 ITShomal.com